Det vanligaste sättet som företag tar betalt av varandra på är genom fakturering. Att fakturera andra kan vara knepigare än vad man tror då det gäller att hålla koll på exakt vad som gäller samt vilka krav som ställs på hur det ska genomföras. 

I den här artikeln går vi igenom den mest väsentliga informationen om fakturering för dig som har eget företag. 

Få 3 gratis prisförslag

Vad är en faktura? 

Kortfattat kan man säga att en faktura är ett dokument med betalningskrav från en säljare till en köpare vid en försäljning av produkt, service eller tjänst. Det kan vara i såväl fysisk pappersform som i onlineform, där det sista har blivit allt vanligare på senare år och kallas för E-faktura

I juridiska termer kallas den som utfärdar fakturan för borgenär eller fordringsägare och mottagaren av fakturan benämns som geldenär. I huvudsak är det borgenärens primära ansvar att säkerställa att informationen i fakturan är korrekt. Detsamma gäller även om en annan part skulle utfärda fakturan åt dem. 

Idag använder framför allt större företag olika faktureringsprogram för att det ska bli korrekt, och kanske till och med överensstämma med bokföringen. Detta är något som kan vara fördelaktigt oavsett storleken på ditt företag och kan vara bra att diskutera med din redovisnignskonsult eller revisor. 

Kom i kontakt med en redovisningskonsult eller revisor.

Vad måste en faktura innehålla?

För att en faktura ska anses som giltig och gällande finns det vissa krav på vad den ska innehålla enligt lag. Nedan följer de aboslut viktigaste punkterna som du bör inkludera i din faktura: 

 • Datum för fakturering. 
  Försäljningsdatum, faktureringsdatum, leveransdatum och sista datum för betalning kan vara viktigt att inkludera (betalningsvillkor). 
 • Fakturanummer/löpnummer. 
  Ett nummer som ska göra det lättare att urskilja just den specifika fakturan, samt även underlättar för en korrekt bokföring. 
 • Uppgifter om säljaren + köparen.
  Företagets (kundens/säljarens) namn, adress, kontaktuppgifter.
 • Vara och pris.
  Specificera vad fakturan avser - vilken produkt/service/tjänst det gäller samt vilket pris som satts för det.
 • Momsregistreringsnummer. 
  Säljaren skall uppge momsregistreringsnumret, och även köparens i de flesta fall. 
 • Skatteinformation. 
  Skattesatser och beskattningsunderlag, inkluderat eventuella prisavvikelser och rabatter. Tillämpad skattesats.
 • Vid fakturering till skattebefriat företag
  Måste hänvisa till de särskillda bestämmelser som finns. 

Ytterligare uppgifter som bör finnas med på fakturan: 

 • Betalningsvillkor samt villkor om dröjsmålsränta. 
 • Säljarens plus- och bankgironummer.
 • Uppgifter avseende F-skatt. 
 • Delfaktura/kreditfaktura.
 • Avsändarens och mottagarens referenser.
 • Villkoren avseende leverans. 

För Aktiebolag är följande obligatoriskt: 

 • I vilken kommun bolaget har sitt säte. 
 • Bolagets organisationsnummer + bolagets namn.
   

Ytterligare punkter att ha i åtanke vid fakturering 

Det är viktigt att försäljningen går till på rätt sätt och att dina kunder faktureras på rätt sätt för att allt ska stämma. Det finns även en del ytterligare punkter som kan vara betydande att ha koll på och skapa ännu mer värde för dig. 

Fakturera via bokföringsprogram

Det är möjligt att fakturera via bokföringsprogram så som exempelvis Visma eEkonomi eller Fortnox. När en faktura skapas bokförs denna även automatiskt och säkerställer att allt hamnar korrekt i redovisningen. Därför kan det underlätta att låta din redovisningskonsult även hantera faktureringen. 

Få 3 gratis prisförslag

Krediter 

Att ge dina kunder kredit innebär att du enligt betalningsvillkoren erbjuder dem extra tid på sig att betala. Exempelvis om fakturan har en förfallodag om 30 dagar betyder det att du ger kunden 30 dagars kredit. För att detta ska vara möjligt krävs det att du har möjligheten att ligga ute med det kapitalet fram till det att kunden betalar. Därför är det viktigt att du har bra koll på ditt eget företags ekonomi. 
Har du möjligheten kan det användas som en konkurrensfördel eftersom det ofta är uppskattat av andra företag att vänta med betalningen ett tag.

Håll koll på kundens betalningsförmåga

Om du beslutar dig att sälja produkter eller tjänster på kredit bör du ta en kreditupplysning på kunden för att kontrollera dess betalningsförmåga. 
Skulle varningslamporna signalera då är det bättre att begära en betalning direkt eller begära att få en förskottsbetalning. 

Faktureringsavgift

Genom att avtala med kunden i förhand kan du ta ut en faktureringsavgift. Det kan vara fördelaktigt för dig för att undvika de administrativa kostnaderna som uppkommer vid fakturering och låta kunden stå för det istället. Observera att det måste avtalas kring i förskott. 

Hitta en redovisningskonsult åt ditt företag!

Många upplever att den ekonomiska biten av att vara egenföretagare är tidskrävande och betungande. Att anlita en redovisningskonsult som hanterar allt pappersarbete och ekonomi kan underlätta på många sätt, inte minst att du får mer tid att fokusera på det du tycker är kul.

Vi hjälper dig att komma i kontakt med upp till 3 redovisningskonsulter och ger dig tre offerter samma dag! Tryck HÄR för att skicka in din förfrågan.  

Innehåll

Få 3 offerter