Kredit

Kredit innebär att man överlåter förfoganderätten för en penningsumma till en person eller ett företag på en förutbestämd tid. Den som handlar på kredit kallas för en kredittagare. Kredittagaren måste oftast vid återbetalningstillfället betala ränta på den lånade penningsumman. Förr i tiden sa man att man kunde ”betala med krita”. Det innebar att man skrev upp sin skuld på ett papper för att betala vid ett senare tillfälle. Idag avser att betala med kredit att man betalar med lånade pengar. Vanliga exempel på krediter är lån, köp på avbetalning eller uppskov med betalning.

Kredit – Mer än en betydelse

Personlig kredit

Att ha kredit innebär att man ansetts vara kreditvärdig av den som lånar ut pengar. Det betyder att man på grund av sin betalningsförmåga och ekonomiska situation får låna pengar.

Kredit i bokföring

Kredit den är högra kolumnen av ett konto i en balansräkning. Dess motsats är debet vilket ligger till vänster i en kolumn. När ett belopp ska bokföras i ett t-konto ska det alltid bokföras i både debet och kredit. Då ett belopp bokförs i kredit kallas det för kreditering.

Verksamhetskredit

En verksamhet kan också ha kredit. Då avspeglar det affärsverksamhetens anseende och ekonomiska hälsa.

Kreditvärdighet

För att få en kredit krävs att den som lånar pengar är kreditvärdig. Vid köp på avbetalning eller lån görs en kreditprövning på kredittagaren. Kreditupplysningen förser sedan den som kan bevilja krediten med information om personens betalningsförmåga. Utefter den beslutar kreditutgivaren huruvida köpet/lånet beviljas eller inte. Betalningsanmärkningar eller tidigare skulder har en negativ påverkan på kreditvärdigheten eftersom det ifrågasätter personen/företagets förmåga att betala tillbaka skulden.

Kreditutgivare

Det finns olika typer av kreditutgivare. Det kan vara banker, kreditföretag, företag som utfärdar mobillån, kortutgivare såsom American Express och så vidare. Företag som tillåter dig att köpa en bil eller TV på avbetalning är också kreditutgivare. Det innebär nästan alltid att den totala summan plus ränta ska betalas tillbaka.