Borgenär

En borgenär är den parten som lånar ut pengar till en motpart, en så kallad gäldenär. Den vanligaste typen av borgenär är en bank, en långivare eller ett kreditinstitut. Det kan även vara en fysisk person. Som borgenär har man rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelsen med gäldenären. Borgenären och gäldenären ingår oftast i ett avtal.

En borgenär kan även vara någon som sålt en produkt eller utför en tjänst och har då en fordran eller ett så kallat ekonomiskt krav mot en annan person eller organisation. Ett exempel kan vara att du anställer en hantverkare som bygger om i ditt hem. Om du väljer att betala via faktura när arbetet är klart kommer hantverkaren vara borgenär tills fakturan är betald.

Vad är skillnaden mellan en borgenär och en borgensman?

En borgensman är någon som går i borgen för en skuld. Det betyder att en person står för att betala tillbaka ett lån eller en annan typ av skuld om du själv inte kan betala. En långivare kan kräva att du har en borgensman om de inte kan lita på att du kan betala tillbaka lånet på egen hand, till exempel om du inte har en fast inkomst. Genom att kräva en borgensman kan långivaren försäkra sig om att de kommer få tillbaka sina pengar. 

Borgensman

Att vara borgensman är ett ansvarstagande. Betalar inte långivaren i enlighet med lånevillkoren kan långivaren kräva borgensmannen att betala lånet. Borgensmannen är oftast en familjemedlem eller en nära anhörig då det är ett stort anförtroende. Det är vanligt att en förälder går in som borgensman när deras barn ska köpa sin första lägenhet. Men juridiskt kan vem som helst vara borgensman om långivaren godkänner det. 

Det är viktigt att man tänker igenom valet som borgensman. Det kan innebära att du måste betala hela skulden om något oväntat skulle hända eller om låntagaren inte sköter betalningarna. Att vara borgenär kan också påverka dina egna möjligheter att bli beviljad framtida lån.

Viktigt innan man går i borgen:

  • Tänk igenom noggrant innan du skriver på ett borgensåtagande.
  • Som borgensman blir du betalningsskyldig om lånet inte betalas.
  • Gå igenom avtalet noggrant innan du skriver under och ställ frågor.

Olika borgensmän

Man kan ha flera borgensmän skrivna på samma lån som delar på ansvaret. Då är lånet uppdelat och varje borgensman har ansvar för varsin del. Man kan även ha ett lika ansvar och då kan borgenären kräva vilken som helst av borgensmännen att betala tillbaka lånet. Om detta sker kan den borgensmannen som blir betalningsskyldig kräva de andra borgensmännen att bidra till lånet.

Borgensprövning

En borgensprövning är en kreditprövning på borgensmannen. Man gör detta för att försäkra sig om att borgensmannen har möjlighet att betala om det skulle behövas. Kreditprövningen är även aktuell för framtiden. Det är upp till långivaren att försäkra sig om att borgensmannen kan betala under en längre framtid. Borgenären gör även en kreditupplysning på låntagaren. 

För att kunna ta ett lån måste man vara kreditvärdig. Det innebär att man har en god ekonomi så man har möjlighet att betala tillbaka ett lån. Om man man tillexempel har en hög inkomst eller en förmögenhet brukar det inte vara några problem. Det gäller även om man har någon annan typ av säkerhet som kan tas i pant. Som exempel mark eller ett hus. 

Relaterade begrepp