2020 har inte riktigt blivit som vi trodde. I början av året slog coronapandemin till och påverkade oss alla. Sveriges ekonomi har även den drabbats och Ageras har tagit reda på hur. Vi har kollat på två rapporter aktuella för svenska företagare och gjort en sammanställning.

  • Småföretagsbarometern som släpptes den 10 juni rapporterar om förutsättningarna och förväntningarna hos svenska småföretagare.
  • Den 15 juli släppte Tillväxtanalys statistik över nystartade företag under första kvartalet 2020. Rapporten jämför statistiken med föregående år vid samma tidpunkt.

Starta bolag med specialister inom ekonomi

Minskad konjunktur

Konjunkturen bland Sveriges småföretagare har försvagats under de senaste åren. För 2020 ligger konjunkturindikatorn på 37, föregående år låg den på 61. Konjunkturindikatorn är en sammanställning av tre indikationer; sysselsättning, omsättning och orderingång. Om talet är över noll innebär det att företag som upplever en positiv konjunktur är större än de som upplever det motsatta. 

Konjunkturindikatorn är den lägsta sedan 2013. När corona bröt ut i mars sjönk indikatorn drastiskt. Epidemin visade sig ha stora effekter på näringslivet, särskilt för transportbranschen som nu har en konjunkturindikator på minus 20.  Hotell- och restaurangbranschen har även de varit hårt drabbade och har en indikator på 13. Båda branscherna har påverkats av de restriktioner som infördes under coronas utbrott. Småföretagare med upp till fyra anställda har en negativ inställning till framtiden. Regeringen har gått ut med stödpaket riktade till småföretagare men det verkar inte ha påverkat deras inställning. 

Vi kan även se en minskning i landets län. Nitton län visade sig ha en svagare konjunktur jämfört med 2019. Värmland, Jönköping och Gävleborgs län upplevde den starkaste konjunkturen, medan den svagaste upplevdes i Västmanland, Östergötland och Norrbottens län. 

Konjunkturindikator

Småföretagare håller hoppet uppe

En svagare konjunktur och en förhöjd priskonkurrens har bidragit till att småföretagare upplever att lönsamheten minskar. Nästan var tredje företagare räknar med en lägre lönsamhet. Men det finns fortfarande hopp bland småföretagarna; Sex av tio företagare tror att det finns chans till att växa om de får rätt förutsättningar. Mest positiva är tillverkning- och byggföretagen. 

– Vi ser att många företag kämpar för sin överlevnad, men vi ser också många exempel på hur innovation, handlingskraft och samarbete skapar nya möjligheter mitt i krisen, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Så möjligheterna finnas där för att växa. Trots den svaga konjunkturen upplever en tredjedel av småföretagarna att de har tvingats tacka nej till orderintag under det senaste året. Detta på grund av att de inte har tid eller att de saknar anställda med rätt kompetens. 

Fler nya företag

En världskris har inte varit ett hinder för svenska entreprenörer, 20 678 nya företag startades under första kvartalet. Det är en ökning med 11% jämfört med 2019. Inom reklam och marknadsföringsbranschen var det en ökning med 32%. 

Antalet aktiebolag har ökat med 26 procent, men antalet handels- och kommanditbolag har minskat med 23 procent. Detta kan bero på att aktiekapitalet som krävs för att starta ett aktiebolag har halverats och nu ligger på 25 000 kronor. Detta bidrar sin tur till att fler har råd att starta ett aktiebolag. 

Antalet nystartade företag under första kvartalet 2020

 

Svenska entreprenörer har ett tufft år framför sig, men det finns fortfarande möjligheter att både expandera eller starta eget företag. Det är under kriser som dessa vi finner nya möjligheter. Hur ser du att corona har påverkat dig? Har du några tips för att hålla hoppet uppe? Dela med dig av dina tankar genom att lämna en kommentar nedan.

Starta bolag med specialister inom ekonomi

Innehåll

Få 3 offerter