Bolagsordning

En bolagsordning är ett dokument som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för ett aktiebolags verksamhet. Bolagsordningen upprättas av ägarna när ett aktiebolag grundas. Det finns ingen exakt mall för hur en bolagsordning ska se ut men en vissa delar måste ingå. De obligatoriska punkterna anges i aktiebolagslagen Kap. 3. 1 §. En bolagsordning ska innehålla:  

  • Firmanamn 
  • Bolagets geografiska säte  
  • Verksamhetens art. Här anges inom vilka områden företaget ska verka. Det är möjligt att lägga till förbehåll om ospecificerad verksamhet i närliggande områden.  
  • Aktiekapital och gränsen för aktiekapitalet
  • Antalet aktier och gränsen för antalet aktier
  • Gränsen för antalet styrelseledarmöten och suppleanter  
  • Antalet revisorer och om företaget eventuellt inte ska ha revisor.   
  • Hur kallelse till årsstämma sker  
  • Hur företagets räkenskapsår är strukturerat

Bolagsordningen kan innehålla bestämmelser utöver de obligatoriska. Exempelvis kan bolagsordningen ange vilka ärenden som styrelsen måste ta upp vid bolagsstämman. Dessutom kan den innehålla en hembudsklausul som reglerar försäljning av företaget

När du skriver bolagsordningen kan du strukturera den i paragrafer som följer de ovanstående punkterna, som återfinns i aktiebolagslagen. 

Behöver du hjälp med administrativt arbete i ditt aktiebolag? Ageras hittar redovisningskonsulter och revisorer som passar dina behov, kostnadsfritt. 

Prova nu - Gratis

En ändring av bolagsordningen sker genom beslut vid en bolagsstämma. Den nya bolagsordningen måste sedan registreras hos Bolagsverket för att börja gälla.