Börs

Vad är en börs?

En börs är kortfattat en handelsplats eller marknadsplats för aktier, det vill säga ägarandelar i företag. En börs kan dock också vara en handelsplats för råvaror så som olja och guld. Likt andra handelsplatser är alltså en börs en plats där varor (aktier eller råvaror) kan säljas och köpas. På så sätt kan man säga att en aktiebörs är en modern version av byns handelstorg där man bytte varor med varandra. Många säger att en börs är ett stort IT-system som har koll på vilka som vill köpa respektive sälja aktier och som också ser till att dessa transaktioner och köp blir till.

Det allra vanligaste är att en aktieägare säljer sin andel till en annan person. Om det är ett företag som själva lägger ut aktier till försäljning kallas det nyemission - läs mer om nyemission här.

Ordet börs eller aktiebörs är ett skyddat begrepp och beteckning. Det innebär att endast de företag som fått Finansinspektionens auktorisation att bedriva börsverksamhet får använda sig av den termen. Utöver börserna finns därför olika så kallade aktielistor där bolag listas. I Sverige finns till exempel listor så som Aktietorget med flera.

Stockholmsbörsen - Nasdaq OMX Nordic och Nordic Growth Market (NGM)

I Sverige finns det två börser, Stockholmsbörsen som också kallas Nasdaq OMX Nordic och Nordic Growth Market (NGM) som ägs av det tyska handelscentret Börse Stuttgart. På Stockholmsbörsen finns det ca 300 noterade bolag. Om bolag väljer att erbjuda sina aktier på den så kallade öppna marknaden så menas det att detta sker på antingen någon av de svenska börserna eller på internationella börser. Bolag som är listade på en börs kallas ofta för publika aktiebolag och man säger att de är börsnoterade.

Att vara ett börsnoterat bolag

Företag som är börsnoterade har vissa krav som andra företag inte har. Bland annat finns det i Sverige ett krav på att dessa företag måste visa en mer öppenhet och visa sin redovisning. Alla företag som börsnoteras måste gå igenom en omfattande granskning som kallas noteringsprocess. Därför kan de företag som är noterade anses vara kvalitetssäkrade på ett annat sätt än andra företag.

Snabb ordkunskap du behöver för att förstå dig på börsen

Säljorder = När en aktieägare vill sälja en eller flera aktier lägger denne ut en säljorder på börsen där det anges hur många aktier som ska säljas samt till vilket pris man är beredd att sälja dem.

Köporder = Motsatsen till en säljorder. Det vill säga en köpare lägger på börsen ut en order för vilken aktie denne önskar köpa och till vilket pris. Informationen kan sedan distribuerar vidare till de som är intresserade.

Säljkurs = Det pris som säljaren begär för sin aktie.

Köpkurs = Det pris som köparen erbjuder för en aktie.

Spread (spridning) = Skillnaden mellan säljkursen och köpkursen för en aktie. Är spridningen stor är sannolikheten för en affär låg.

Avslutskurs = Det pris som affären sker för, eller den kurs som affären sker till.

Volym = Antal aktier som bytt ägare under en handelsdag.

Observationslista = Innan börskandidater gått igenom den långa granskning som görs för börsnoterade bolag, också kallad noteringsprocess, så läggs de på en observationslista.