Faktureringsmetoden

Löpande bokföring är ett centralt begrepp när man pratar om redovisning, vilket innebär att affärshändelser ska registreras löpande. Det betyder att man inte får vänta för länge med att registrera företagets affärshändelser. En affärshändelse är i sin tur de aktiviteter som påverkar ekonomin i ett företag. Dit hör bland annat in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton men också överföringar mellan konton och förändringar av skulder och fordringar. 

Hur fungerar faktureringsmetoden?

Ett sätt att bokföra dessa affärshändelser är att följa faktureringsmetoden som är det vanligaste sättet att utföra sin löpande bokföring. Metoden innebär att utgående och inkommande fakturor förs in i bokföringen på det datum som de är utfärdade eller inkomna. Man bokför alltså fakturan på fakturadagen alternativt ankomstdagen, antingen som en kundfordring eller leverantörsskuld. Samtidigt redovisar man momsen. När man efter ett tag får sin kundfordring betald eller betalar sin leverantörsskuld så bokförs även detta som en affärshändelse.

För- och nackdelar för faktureringsmetoden

Fördelen med denna form av löpande bokföring är att man får en tydlig bild av företagets ekonomi och resultat under årets gång, till skillnad från kontantmetoden som är den andra metoden för löpande bokföring. Nackdelen är att faktureringsmetoden är lite krångligare i och med att man måste bokföra ten faktura i två omgångar.

Räkneexempel för faktureringsmetoden:

Faktura till kund

                                                                                Debet                   Kredit

Steg 1: På fakturadatumet bokförs följande:

1510 Kundfordringar                                                 500 kr                  

3010 Försäljning                                                                                    400 kr

2611 Utgående moms                                                                            100 kr

Steg 2: På betalningsdatumet bokförs följande:

1930 Bankkonto                                                       500 kr

1510 Kundfordringar                                                                              500 kr

 

Faktura från leverantör

                                                                                Debet                   Kredit

Steg 1: På fakturadatumet bokförs följande:

2440 Leverantörsskulder                                                                       500 kr

4010 Inköp varor                                                     400 kr

2641 Ingående moms                                             100 kr

Steg 2: På betalingsdatumet bokförs följande:

1930 Bankkonto                                                                                   500 kr

2440 Leverantörsskulder                                         500 kr

Faktureringsmetoden är ett av två sätt som man kan sköta sin löpande bokföring på. Det andra sättet är kontantmetoden som du kan läsa mer om här: Kontantmetoden