Kontantmetoden

Kontantmetoden - Hur den fungerar

Vad är kontantmetoden?

För verksamheter som har en nettoomsättning på maximalt 3 miljoner kronor är det tillåtet att använda kontantmetoden som är en bokföringsmetod. Denna metod innebär att bokföringen av fakturor görs i samband med att fakturorna är betalda. Det blir därför endast ett bokföringstillfälle för varje faktura. 

När kontantmetoden används blir det alltså inget bokföringstillfälle när fakturan skickas till en kund eller när du själv tar emot egna fakturor. Det sker ett bokföringstillfälle enbart när fakturan betalas. Även momsen redovisas vid betalningstillfället. Först vid räkenskapsårets slut tar man upp ännu obetalda fakturor i bokföringen för att de ska hamna på rätt räkenskapsår. På grund av detta kan denna metod ibland också kallas för bokslutsmetoden.

Få hjälp med din bokföring- 3 gratis offerter

Hur görs kontantmetoden? 

Kontantmetoden är relativt simpel att använda. Fakturerar du en kund så bokförs inte affärshändelsen förrän kunden har betalat fakturan. På så vis sker endast ett bokföringstillfälle per faktura vilket kan vara enklare att bokföra än exempelvis faktureringsmetoden. Det är viktigt att du har full översikt av faktureringen i ditt företag - vilka fakturor som ska betalas och vilka som ännu inte har blivit betalda. 

Bokföringsexempel för kontantmetoden:

                                                                Debet                   Kredit

1930 Bankkonto                                        500 kr

3010 Försäljning                                                                   400 kr

2611 Utgående moms                                                           100 kr

Kontantmetod eller faktureringsmetod? 

Det finns två olika bokföringsmetoder - kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Faktureringsmetoden är främst den som används vid löpande bokföring och innebär att fakturor bokförs antingen när de skapas eller på ankomstdagen, och anges antingen som en kundfordran eller leverantörsskuld i bokföringen. I samband med betalningen av fakturan, oavsett om det är en kundfaktura eller leverantörsfaktura, sker också en affärshändelse som behöver redovisas.

När ett företag använder sig av faktureringsmetoden blir det en tydligare översikt av företagets ekonomiska ställning under året jämfört med kontantmetoden. Däremot är faktureringsmetoden svårare än kontantmetoden eftersom bokföringen med faktureringsmetoder sker i två etapper, när en faktura skapas och när den betalas. 

Få professionell hjälp med din bokföring!

Fördelar med kontantmetoden

Bokföringen blir enklare eftersom det blir ett moment mindre att bokföra. 
Du behöver inte bokföra kundfordringar och leverantörsskulder. 
Fördelaktigt för företagets likviditet på grund av att moms bokförs senare.

Nackdelar med kontantmetoden 

Kontantmetoden ger en sämre och mindre detaljrik överblick av företagets ekonomiska ställning under året. 
Kan vara krångligare att hålla koll på kvitton och fakturor. 
Frågor och svar om kontantmetoden

Vem får använda sig av kontantmetoden?

Kontantmetoden får användas av företag med en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor. Därför används denna metod oftast av enskilda firmor och andra näringsidkare som inte har så många transaktioner under året. 

Hur fungerar det med moms med kontantmetoden? 

Du redovisar moms till Skatteverket enligt bokslutsmetoden när du använder dig av kontantmetoden. Detta innebär att redovisningen samt inbetalningen av företagets moms sker när fakturorna är betalda. 

Vad är kontantmetoden på engelska?

På engelska kallas metoden Cash basis method eller flow accounting men i Sverige benämns metoden som kontantmetoden. 

kontantmetoden