Immateriell tillgång

En immateriell tillgång är en icke-fysisk förmögenhetsrättslig tillgång. En förmögenhetsrättslig tillgång kan vara både materiell och immateriell beroende på vilken del som har högst förmögenhetsvärde. Man brukar också säg att immateriella tillgångar är icke-monetära och ibland kan dessa också kallas för intellektuell förmögenhetsrätt. Denna förklaring kan låta väldigt krånglig och därför kan det kännas svårt att greppa vad en immateriell tillgång verkligen är. Kanske kan några exempel på sådana tillgångar ge dig en bättre bild, se exemplen här nedan:

  • Licensrättighet
  • Varumärkesskydd
  • Designskydd
  • Upphovsrätt
  • Goodwill
  • Patent

Dessa är helt enkelt tillgångar som man inte riktigt kan ta på och som ibland kan vara svåra att värdera. Ett krav är dock att en immateriell rättighet enligt definitionen måste vara identifierbar (det finns vissa undantag som med goodwill som är en icke identifierbar immateriell tillgång som uppkommer vid ett företagsförvärv). En immateriell tillgång är alltså motsatsen till en materiell tillgång som till skillnad från immateriella tillgångar, går att ta på. Varulager, fastigheter och maskiner är exempel på sådana. En immateriell tillgång å andra sidan är värdefull trots att den inte går att ta på eftersom den kan köpas, säljas, hyras ut, bytas eller överföras.

Varför immateriella tillgångar ibland kallas för intellektuell förmögenhetsrätt är för att personen som äger en sådan rättighet har rätt att ensam bestämma över det intellektuella verket i fråga, så som till exempel en låt. Den som äger upphovsrätten för en låt kan till exempel själv bestämma över hur den får kopieras och distribueras.

Immaterialrätt

Det finns stora skillnader mellan till exempel upphovsrätt, patenträtt och designrätt så planerar du eller ditt företag att äga eller bruka någon form av immateriell rättighet kan det vara bra att se till att ni har koll på vilka regler som gäller. Det finns också en del skillnader mellan olika länder så om du till exempel ska bruka en licens i ett annat land bör du även kolla upp vad som gäller i dessa lägen.

Här kan du läsa om vad EU skriver om Immaterialrätt: EU – Immaterialrätt

Immateriell tillgång i redovisning

När man pratar om redovisning så behandlar man en immateriell tillgång som en resurs. Vid ett företagsförvärv där man till exempel anskaffar ett annat bolag, så anskaffar man oftast då även de immateriella tillgångarna som då värderas i anskaffningsprocessen.