Inkasso

Inkasso är en tjänst för personer eller företag som behöver hjälp med att driva in en skuld (även kallad fordring) under kontrollerade former. Om du inte betalar din faktura i tid kan företaget som skickat fakturan och vill ha betalning lämna över indrivningen av pengarna till ett inkassobolag. Inkassobolaget tar då över skulden och skickar ett kravbrev om att du ska betala fakturan före ett bestämt datum.

Ett inkassokrav är en form av påtryckning och ofta med hänvisning till rättsliga åtgärder, som till exempel att inkassobolagen lämnar ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Det kan också vara hot om att en tjänst som exempel internet- eller mobilabonnemang kommer att avslutas om du inte betalar i tid.

Den person eller det företag du är skyldig pengar (borgenären) måste inte vända sig till ett inkassoföretag om du inte betalar i tid, även om det är den vanligaste lösningen. Företaget eller personen kan faktiskt vända sig direkt till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande till dig.

Lagar och myndigheter

Ett inkassokrav kommer inte från Kronofogden utan från ett inkassoföretag. När en borgenär anlitar en gäldenär för att driva in en skuld gäller Inkassolag (1974:182). Skulden ska drivas in enligt god inkassosed som innebär att gäldenären inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier.

Kronofogdemyndighetens verksamhet omfattas inte av inkassolagen, vilket naturligtvis inte betyder att Kronofogdemyndigheten utsätter gäldenärer för onödiga kostnader eller trakasserier.

Det är Datainspektionen som både beviljar tillstånd till företag att bedriva inkassoverksamhet och som har till uppgift att se till att god inkassosed följs. Läs mer om Datainspektionen och inkasso här.

Det är bara när en bank eller ett kreditmarknadsbolag driver inkassoverksamhet som Finansinspektionen har hand om tillsynen.

Vad händer när en räkning går till inkasso?

Du kan antingen betala om du vet att du missat en betalning eller så kan du bestrida kravet om du inte är enig. Det värsta du kan göra är att strunta i kravet. Då hamnar ärendet tillslut hos Kronofogden.

Att betala
Om du betalar din skuld och eventuell ränta i tid avskrivs inkassoärendet och du slipper en eventuell betalningsanmärkning och registreras heller inte i något offentligt register. Betalar du lite försent är det en bra idé att kontakta den som har skickat inkassokravet och berätta att betalningen är på väg så att borgenären inte hinner gå vidare med ärendet genom att exempelvis ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Varje gång det vidtas en ny åtgärd och för varje instans som anlitas ökar kostnaderna, det vill säga skulden. Om du betalar skulden samma dag som inkassokravet skickas eller senare kan du riskera att även bli betalningsskyldig för inkassokostnaden. Det finns inget minsta belopp för hur små belopp som kan drivas in utan det är upp till borgenären och inkassobolaget att avgöra. Kom ihåg att spara alla kvitton på dina inbetalningar!

Att bestrida kravet
Anser du att betalningskravet är felaktigt bör du bestrida det omedelbart genom att kontakta den som skickat inkassokravet och beskriva varför du anser att kravet är felaktigt. Du ska nästa alltid bestrida ärendet skriftligt så skriv ner dina invändningar och spara en kopia.

Kronofogden
Om du varken betalar eller bestrider ett inkassokrav inom den angivna tiden riskerar du att ärendet lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Därmed börjar skulden att växa.

Ärendet lämnas vidare genom att borgenären ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten vilket betyder att ytterligare minst 600 kr tillkommer på skulden. Om ärendet går vidare till Kronofogden och du fortfarande inte betalar utfärdar de ett utslag. Ett utslag innebär betalningsanmärkning för både företag och privatpersoner hos kreditupplysningsföretagen och kan göra det svårt för dig att till exempel ansöka om banklån i framtiden.

Läs mer om betalningsföreläggande och kostnader som tillkommer på Kronofogdens hemsida.

Om skulden, efter att Kronofogden har utfärdat ett utslag, fortfarande inte har betalats kan borgenären ansöka om utmätning. En utmätning innebär att Kronofogden värderar (mäter ut) all lös och fast egendom. För privatpersoner betyder det också lön om sådan finns. Det tillkommer ytterligare minst 600 kr vid ansökan om utmätning. Läs mer om hur Konofogsmyndigheten driver in sina skulder här.

Dröjsmålsränta
Den som inte betalar sin skuld i tid tvingas ofta att betala dröjsmålsränta om det inte finns något avtal gällande detta. Borgenären har rätt att ta ut dröjsmålsränta ungefär en månad efter det att denne skickat fakturan. I fakturan ska dock kravet om dröjsmålsränta vid försenad betalning ha tydliggjorts. Enligt räntelagen har borgenären rätt att ta ut en årsränta som motsvarar riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Vill du veta mer om referensränta?

Nästan alla seriösa inkassoföretag kan erbjuda avbetalningsplaner som läggs upp tillsammans med dig och som du därefter också får ta del av via post eller email.