Internredovisning

Vad menas med internredovisning?

Redovisning görs huvudsakligen med syfte informera ett företags interna samt externa intressenter om företagets verksamhet och situation. Det är den interna redovisningen som ger denna information till de som arbetar på företaget, dvs. de interna intressenterna.

Få hjälp med din redovisning

Läs mer: KPI:s för entreprenörenSå kommer du igång med interna nyckeltal

Innehållet i den interna redovisningen

Eftersom den interna redovisningen riktas mot de som arbetar på företaget, interna intressenter, så innehåller den främst också intern information. Med andra ord så informerar den om interna händelser så som transaktioner inom företaget. Denna ekonomiska information kan sedan användas av medarbetare och ledning inom företaget som underlag till beslutsfattande och planering för kommande perioder.

Skillnad mellan intern- och extern redovisning

Förutom skillnaden att den interna redovisningen är riktad till de interna intressenterna och den externa redovisningen är riktad till de externa intressenterna så finns det andra skillnader mellan de två olika rapporterna. Den främsta skillnaden är att innehåller och upprättandet i den externa redovisningen styrs av lag medan det inte finns någon lagstiftad reglering för den interna redovisningen. Med det menas att man själv får bestämma hur den interna redovisningen ska utformas och vad den ska innehålla.

Ibland slås även dessa två ihop till en redovisning istället för att hålla de två rapporterna separata. Då är det en del av rapporten vars utformning och innehåll är lagligt reglerad samt en mer fri del.

Hur upprättar man den interna redovisningen

Upprättandet av den interna redovisningen är en pågående process där man kontinuerligt under året samlar in information, rapporter och ekonomisk data. All denna information är historisk vilket innebär att det omfattar ekonomiska händelser som redan inträffat. Detsamma gäller för den externa redovisningen.