OCR-nummer

Vad är ett OCR-nummer?

Ett OCR-nummer består av ett antal siffror vars antal varierat beroende på vem som utfärdat OCR-numret. Syftet med OCR-nummer är att en mottagare av en elektronisk betalning enkelt ska kunna identifiera kunden vars kundnummer och/eller fakturanummer är kopplat med det skapade OCR-numret. Tack vare OCR-nummer kan en betalning registreras automatisk utan manuell hantering.

Vem skapar ett OCR-nummer?

Ett OCR-nummer kan skapas av den som utfärdar en faktura. Avsändaren kan sedan ange detta vid betalning vilket förenklar identifiering av kund- och betalningsuppgifter.