Offert

Vad är en offert? 

En offert, kallas även för anbud, är ett förslag i skriftlig form som företag skickar till kund på begäran av kunden. 

Få hjälp med att utforma en offert

Offert är ett förslag på pris och villkor

När en kund är intresserad av att köpa en tjänst eller vara från ett företag kontaktar kunden vanligtvis företaget för att få ett prisförslag och villkor för en tjänst eller vara. Offerten kan vara såväl muntlig eller skriftlig. Det vanligaste är att den är i skriftlig form. När offerten har lämnats till kund kan kunden besluta huruvida de ska köpa varan eller tjänsten som företaget erbjuder baserat på offerten. 

Offerter är juridiskt bindande dokument. Det betyder att säljaren måste vara villig att sälja enligt de villkor som angivits i offerten, inom skälig betänketid eller under den acceptfrist som angetts. 

Vad är anbud?

Anbud är ett annat ord för offert och har alltså samma betydelse. Dock har ordet anbud använts under en längre tid och används oftare i samband med större upphandlingar. Vid offentliga upphandlingar kan anbudets sista giltighetsdag ibland kompletteras med ett klockslag och information om sekretess. Det görs för är att hindra att känslig information sprids.

Få hjälp med att utforma en offert

Vad ska offerten innehålla?

Det finns regler kring vad en offert ska innehålla för att den skall vara giltig. För att undvika eventuella missförstånd mellan säljare och köpare är det därför viktigt att det som anges i en offert är tydligt. Nedanstående punkter är bland annat viktiga inkludera:

  • Namn och företagsnamn

  • Kontaktuppgifter till offertutlämnaren

  • Organisationsnummer och momsregistreringsnummer

  • Beskrivning av den produkt eller tjänst som offerten gäller

  • Totalt pris samt pris per enhet

  • Leverans- samt betalningsvillkor

  • Offertdatum samt förfallodatum 

Få hjälp med att utforma en offert

Ett avtal 

Avtal sluts oavsett om det är muntligt eller skriftligt. När avtal sluts är det ofta enligt en viss följd. Det vill säga att säljaren av en vara eller tjänst lämnar en offert med villkor till köparen. Köparen kan därefter ta beslut: 

  • Accepteras anbudet som det är kallas det för ”ren accept”. 

  • Skulle köparen acceptera anbudet men med vissa ändringar kallas det istället för ”oren accept”. 

  • Det tredje alternativet är att inte acceptera anbudet. 

Utfallet blir då till skillnad från föregående alternativ att inget avtal har kommit till stånd. Vid accept förekommer det att säljaren skickar ut en orderbekräftelse för att tydliggöra att erbjudandet har övergått i ett avtal. Orderbekräftelsen beskriver innehållet av den produkt eller tjänst som accepterats samt de villkor parterna kommit överens om.

Offertnummer

Det är vanligt att offerter är märkta med ett offertnummer. Det är ett unikt nummer som ofta är löpande med start från räkenskapsårets start. Offertnummer kan användas av den som utfärdat offerten för att kunna identifiera anbudet, men också av mottagaren ifall han eller hon behöver referera till en specifik offert.

Få hjälp med att utforma en offert