Offert

En offert är ett skriftligt dokument som utfärdats från säljaren till köparen. Den innehåller förutsättningar och villkor för en affär ska kunna ske mellan de båda parterna. Genom att skicka en offert får köparen möjlighet att granska erbjudandet och ta ställning till huruvida det ska leda till en affär eller ej.

Offerter är juridiskt bindande dokument. Det betyder att säljaren måste vara villig att sälja enligt de villkor som angivits i offerten, inom skälig betänketid eller under den acceptfrist som angetts. Ibland börjar kontakten mellan säljare och köpare då den potentiella köparen gör en offertförfrågan. Det kan göras muntligt eller i skriftlig form där han eller hon utrycker intresse i det som den säljaren erbjuder. Säljaren svarar då med att lämna en offert.

Offert och Anbud

Orden anbud och offert används ibland synonymt. Dock har ordet anbud använts under en längre tid och används oftare i samband med större upphandlingar. Vid offentliga upphandlingar kan anbudets sista giltighetsdag ibland kompletteras med ett klockslag och information om sekretess. Det görs för är att hindra att känslig information sprids.

Söker du specialiserad ekonomisk rådgivning, redovisning eller revision? 

Klicka här för kostnadsfria offerter

En offert bör innehålla följande:

Det finns regler kring vad en offert ska innehålla för att den skall vara giltig. För att undvika eventuella missförstånd mellan säljare och köpare är det därför viktigt att det som anges i en offert är tydligt. Nedanstående punkter är bra att inkludera då du utfärdar en offert.

 • Namn och företagsnamn
 • Kontaktuppgifter till offertutlämnaren
 • Organisationsnummer och Momsregistreringsnummer
 • Beskrivning av den produkt eller tjänst som offerten gäller
 • Prisspecifikation
  - Totalsumman samt pris per enhet
  - Eventuella rabatter eller prisavvikelser
 • Leverans- samt betalningsvillkor
 • Offertdatum samt Förfallodatum (det datum då offerten blir ogiltig)

Offertnummer

Det är vanligt att offerter är märkta med ett offertnummer. Det är ett unikt nummer som ofta är löpande med start från räkenskapsårets start. Offertnumret kan användas av den som utfärdat offerten för att kunna identifiera anbudet, men också av mottagaren ifall han eller hon behöver referera till en specifik offert.

Avtal

Ett avtal som blir till är ett händelseförlopp som ser tenderar att se liknande ut. Då en offert lämnats har köparen tre alternativ. Accepteras anbudet som det är kallas det för ”ren accept”. Skulle köparen acceptera anbudet men med vissa ändringar kallas det istället för ”oren accept”. Det tredje alternativet är att inte acceptera anbudet. Utfallet blir då till skillnad från föregående alternativ att inget avtal har kommit till stånd. Vid accept förekommer det att säljaren skickar ut en orderbekräftelse för att tydliggöra att erbjudandet har övergått i ett avtal. Orderbekräftelsen beskriver innehållet av den produkt eller tjänst som accepterats samt de villkor parterna kommit överens om.

Ska du skriva en offert?

På internet finns många offertmallar att använda sig av för att underlätta sitt eget arbete och för undvika att man gör fel någon stans. Ett tips är att jämföra den offertmall du hittat med punktlistan ovan för att försäkra sig om att alla viktiga delar kommer med.