Tull

Tull är en avgift som betalas när man för in och ut varor mellan länder. Inom zonen för Europeiska Unionen är handel mellan länderna i regel avgiftsfritt. När man däremot handlar varor och tjänster från länder utanför EU kallas det för att man importerar och man ska då betala tullavgift eller importtull för varan. Tullavgiften varierar Tullavgiften är främst till för att jämna ut prisskillnader mellan länder och skiljer sig beroende på vart ifrån man importerar en vara eller tjänst. För att företag ska få sälja varan vidare, alternativt bruka varan i Sverige, skall den ha deklareras till Skatteverket.

Tullverket bestämmer tullavgiften

Tullverket är en myndighet som arbetar med att bekämpa och förebygga illegal verksamhet och handel samtidigt som de vill främja legal handel mellan länder.

Eori-nummer

Näringsverksamheter använder sig av ett så kallat Eori-nummer vid importer. Detta nummer är unikt för varje näringsverksamhet och måste ansökas om hos Tullverket. Alla företag som importerar skall ansöka om ett Eori-nummer. Det gör man genom att lämna uppgifter till Tullverket angående den import man önskar att göra.

Vem slipper Eori-nummer?

De som slipper Eori-nummer är privatpersoner vars import och export är avsett för eget bruk. Vidare kan man slippa numret om man även gör så kallad återexport, där förfarandekoden (FF1) startar med nummer 31. Även ekonomiska aktörer utanför EU förfarandekod FF1 som börjar med 53 och som importerar varor tillfälligt kan slippa registrera sig med detta nummer.

När måste jag betala tull?

Om du har köpt en vara innanför EU, inom de så kallade mervärdesskatteområdena, slipper du betala tullavgift. Dock ska du betala moms som vanligt. Importerar du däremot varor från ett land utanför EU, alternativt ett EU-område som inte räknas som ett mervärdesskatteområde, skall du betala tull. Ett exempel på ett område utanför mervärdesskatten är Åland. Handlar man alltså från Åland skall man betala tullavgift. För de varor som ej är skattepliktiga behöver du ej redovisa ingående och utgående moms i momsdeklarationen.

Undantag

Det finns vissa undantag, då du som importör slipper betala tullavgift. Det gäller exempelvis vid import av varuprover eller material avsedda för mässor eller liknande event.

Deklarera tull

Företag med momsregistrering betalar, istället för en tullavgift, någonting som kallas för importmoms. Importmomsen är ett alternativ till den vanliga momsen som annars betalas på köpta varor och tjänster. Importmomsen betalas in till Skatteverket, och inte till Tullverket. Däremot betalas privata tullavgifter in direkt till Tullverket.

Tullavgiften redovisas i bokföringen:

  • Ruta 50 används för beskattningsunderlag
  • Ruta 60-62 används för utgående moms

Utgående moms skall redovisas i den redovisningsperiod som tullkvittot utfärdats av tullverket. Det är alltså tullverkets utfärdandedag som avgör när momsen redovisas. Tullräkningens utfärdandedatum går att hitta på Tullverkets hemsida.

När gör man avdrag för importmomsen?

  • Varor som understiger 300 kronor är momsfria och behöver därför inte tas med i momsdeklarationen.
  • Varor som överstiger 300 kronor skall ingå i momsdeklarationen, men undgår tullavgiften.
  • Varor som överstiger 1500 kronor blir beskattade med tullavgift.

Avdrag på importmomsen görs under samma redovisningsperiod som tullverket utfärdade tullkvittot/tullräkningen.