Vinstkatt på tävlingsvinst

Vad är vinstskatt?

Vinstskatt är en skatt som tas ut på tävlingsvinster. Med tävlingsvinst menas ett pris du vunnit i någon sorts tävling som till exempel en idrottstävling eller en frågesport på TV. Tävlingsvinster är en typ av inkomst och beskattas på samma sätt. Undantag gäller dock för lotterier inom EES som inte behöver beskattas. 

Få professionell hjälp med din skatt

Hur betalas skatt på tävlingsvinst? 

I din årliga deklaration ska eventuella tävlingsvinster deklareras som gjorts föregående år. En vinstskatt på en tävling beskattas som inkomst av tjänst. Exempelvis om du är med i en tävling och vinner en kontant summa på 40 000 kr i år så är det i nästa års deklaration tävlingsvinsten ska deklareras. 

Hur mycket vinstskatt är det i Sverige? 

Historiskt sett så har skattesatsen kring vinstskatt varit 30 %, vilket fortfarande gäller direktägande i aktier och fonder. Numera finns det många undantag och särregleringar att den faktiska skattesatsen varierar stort beroende på hur inkomsten i övrigt har sett ut för personen i fråga. Därför är det viktigt att ta reda på den exakta skattesatsen för att överskottet ska beskattas på rätt sätt för varje individ. 
 

Få hjälp med vinstskatt

Kan tävlingar vara skattefria?  

Det finns tävlingar som är skattefria. Dessa innebär att du inte behöver deklarera vinsten i din årliga inkomstdeklaration som skickas in till Skatteverket. Tävlingsvinster är skattefria om de: 

  • inte gäller anställningar och uppdrag.
  • inte är kontanter eller liknande exempelvis presentkort. 
  • är föremål som har ett värde som är under 1400 kronor (3 % av prisbasbeloppet). 

Ett ytterligare undantag från vinstskatten är minnesföremål som medaljer, bägare och pokaler. De är skattefria oberoende av värde. Om du deltar i turneringar och tävlingar inom spel såsom pokerturneringar är dina vinster också skattebefriade. Det beror på att den svenska spellagen infördes 2019, som innebär att samtliga spelvinster från operatörer som har en svensk spellicens från Spelinspektionen är skattefria. 


Vinstskatt på tävling på Instagram och sociala medier

Om vinsten i en tävling på sociala medier har ett värde som är högre än 3 % av årets prisbasbelopp måste vinnaren i tävlingen betala vinstskatt. Prisbasbeloppet varierar årligen och baseras på inflationen för beräkningen av förmåner och avgifter.  År 2020 var prisbeloppet 47 300 kronor vilket innebär att 3 % är 1 419 kronor. 

Om värdet överskrider 1400 kronor i en tävling är det företaget som har skyldighet att informera att det är vinnaren som behöver betala vinstskatt. När du deltar i tävlingar på sociala medier är det viktigt att läsa igenom de villkor och regler som gäller för tävlingen. 


Vinstskatt i andra sammanhang 

Vinstskatt tillämpas inte endast vid tävlingar utan även vid försäljning av bostad, aktier eller fonder.  När det kommer till bostadsförsäljning så används begreppet reavinst ibland som synonymt med vinstskatt. Sammanhanget är i de flesta fall avgörande för vilken skattesats som ska tillämpas på överskottet. I detta hänseende så räknas överskott som pris eller vinst efter avdrag för utgifter och inköpspris. Ett enkelt sätt att förhålla sig till begreppet är att se det som den skatt som ska betalas på  ekonomisk vinning oavsett det sammanhang som vinningen uppstått i.

Frågor och svar om vinstskatt på tävlingar

Vad är vinstskatten vid en tävling på Facebook? 

Är det en tävling på Facebook eller andra sociala medier där ett föremål vars värde är under 1400 kronor så är tävlingen skattebefriad. Det är personen/företaget som anordnar tävlingen som har skyldighet att tydligt skriva ut vilka regler som gäller.


Vad är skatten på en vinst jag vunnit i en turnering/tävling? 

Om du har deltagit i en turnering eller tävling inom spel såsom poker där operatören innehar en svensk spellicens är dina eventuella vinster skattefria. Vinster på exempelvis Triss är också skattefria.

vinstskatt på tävlingar