Vinstskatt i olika sammanhang

Vad är vinstskatt?

Vinstskatt kan både syfta på en vinstskatt som tas ut vid en tävlingsvinst eller en skatt på vinsten man gör vid en bostadsförsäljning (reavinst). Med tävlingsvinst menas ett pris du vunnit i någon sorts tävling som till exempel en idrottstävling eller en frågesport på TV. Tävlingsvinster är en typ av inkomst och beskattas på samma sätt. Undantag gäller dock för lotterier inom EES som inte behöver beskattas.

Få professionell hjälp med din skatt

Hur betalas skatt på tävlingsvinst? 

I din årliga deklaration ska eventuella tävlingsvinster deklareras som gjorts föregående år. En vinstskatt på en tävling beskattas som inkomst av tjänst. Exempelvis om du är med i en tävling och vinner en kontant summa på 40 000 kr i år så är det i nästa års deklaration tävlingsvinsten ska deklareras. 

Hur mycket vinstskatt är det i Sverige? 

Historiskt sett så har skattesatsen kring vinstskatt varit 30 %, vilket fortfarande gäller direktägande i aktier och fonder. Numera finns det många undantag och särregleringar att den faktiska skattesatsen varierar stort beroende på hur inkomsten i övrigt har sett ut för personen i fråga. Därför är det viktigt att ta reda på den exakta skattesatsen för att överskottet ska beskattas på rätt sätt för varje individ. 
 

Få hjälp med vinstskatt

Kan tävlingar ha skattefria vinster?

Det finns tävlingar som är skattefria. Dessa innebär att du inte behöver deklarera vinsten i din årliga inkomstdeklaration som skickas in till Skatteverket. Tävlingsvinster är skattefria om de: 

  • inte gäller anställningar och uppdrag.
  • inte är kontanter eller liknande exempelvis presentkort. 
  • är föremål som har ett värde som är under 1400 kronor (3 % av prisbasbeloppet). 

Ett ytterligare undantag från vinstskatten är minnesföremål som medaljer, bägare och pokaler. De är skattefria oberoende av värde. Om du deltar i turneringar och tävlingar inom spel såsom pokerturneringar är dina vinster också skattebefriade. Det beror på att den svenska spellagen infördes 2019, som innebär att samtliga spelvinster från operatörer som har en svensk spellicens från Spelinspektionen är skattefria. 


Vinstskatt på tävling på Instagram och sociala medier

Om vinsten i en tävling på sociala medier har ett värde som är högre än 3 % av årets prisbasbelopp måste vinnaren i tävlingen betala vinstskatt. Prisbasbeloppet varierar årligen och baseras på inflationen för beräkningen av förmåner och avgifter.  År 2020 var prisbeloppet 47 300 kronor vilket innebär att 3 % är 1 419 kronor. 

Om värdet överskrider 1400 kronor i en tävling är det företaget som har skyldighet att informera att det är vinnaren som behöver betala vinstskatt. När du deltar i tävlingar på sociala medier är det viktigt att läsa igenom de villkor och regler som gäller för tävlingen. 


Vinstskatt i andra sammanhang 

Vinstskatt tillämpas inte endast vid tävlingar utan även vid försäljning av bostad, aktier eller fonder.  När det kommer till bostadsförsäljning så används begreppet reavinst ibland som synonymt med vinstskatt. Sammanhanget är i de flesta fall avgörande för vilken skattesats som ska tillämpas på överskottet. I detta hänseende så räknas överskott som pris eller vinst efter avdrag för utgifter och inköpspris. Ett enkelt sätt att förhålla sig till begreppet är att se det som den skatt som ska betalas på  ekonomisk vinning oavsett det sammanhang som vinningen uppstått i.

Vinstskatt på hus och bostadsrätt

Om man har gjort en vinst vid en försäljning av ett hus eller en bostadsrätt behöver man betala vinstskatt/reavinst. Skatten på vinsten är 22 procent, om du har gjort en vinst på 100 000 kr ska du alltså betala 22 000 kr i skatt. När du beräknar vinsten så finns det vissa avdrag du kan göra såsom till exempel för förbättringsutgifter. Det är alltså bra ha koll på reglerna när du ska sälja en fastighet.

Förlust vid försäljning av hus eller bostadsrätt

Om du har oturen att göra en förlust vid en försäljning av en bostad kan du göra avdrag på denna. En förlust fås dras av med 50 procent. Förlust är när bostaden säljs till ett lägre pris än vad den köptes för, om bostaden säljs under utgångspriset är det alltså inte att klassa som en förlust.

Bostadsuppskov - Skjuta upp reavinstskatten

Om du gör en vinst när du säljer din bostad och ska köpa en ny kan du i vissa fall möjlighet att skjuta upp skatten. Det finns en del villkor som du behöver uppfylla, vilket till exempel är att du ska ha bott i lägenheten 3 av de 5 senaste åren, eller ett helt år innan bostaden säljs. Du måste även köpa en ny lägenhet senast den 31:e december följande år. Den årliga skatten av uppskovsbeloppet är 0.5 procent.

Få professionell hjälp med din skatt

Vinstskatt på aktier och fonder

Om du har dina aktier och fonder på ett så kallat aktie- och fondkonto behöver du betala 30 procent skatt på vinsten, men kan även göra avdrag för eventuella förluster. Du betalar ingen skatt förrän du faktiskt har sålt aktierna eller fonderna. På grund av denna skatt ökar ISK-konto i popularitet då fonder och aktier på detta kontot inte beskattas på samma sätt. Om du tror att du har en avkastning som är större än 1,27 procent som är den nuvarande avgiften för ISK-sparande bör du välja detta alternativet.

Vinstskatt aktiebolag

Bolagsskatten för aktiebolag kallas ibland felaktigt för vinstskatt. Bolagsskatten varierar från år till år och ligger år 2022 på 20.6 procent. Bolagsskatten betalas på eventuella vinster i ett aktiebolag efter att skattemässiga justeringar har gjorts. Bolagsskatten är en vinstskatt på så sätt att den endast betalas på eventuella vinsten och inte på förluster.

vinstskatt på tävlingar