Vinstkatt på tävlingsvinst

Skatten som betalas för tävlingsvinster heter vinstskatt. Tävlingsvinster är en typ av inkomst och beskattas därefter. Om du har mottagit en skattepliktig tävlingsvinst ska du ta med den i inkomstdeklarationen.

Vad är skattepliktiga tävlingsvinster?

Med tävlingsvinst menas ett pris du vunnit i någon sorts tävling som till exempel en idrottstävling, en e-sportturnering eller en frågesport på TV. 

Om du vunnit priset genom egen prestation ska du vanligtvis betala skatt på vinsten, men om du vunnit genom slumpen är vinsten skattefri.

Vinster som inte utgörs av kontanter och som har ett värde som understiger 0,03 prisbasbelopp (vilket är 1300 kronor 2017 och 1400 kronor 2018) är inte skattepliktiga. Det gäller dock inte om en arbets- eller uppdragsgivare betalar ut vinsten till en anställd, då den alltid skattepliktig.

Ett ytterligare undantag från vinstskatten är minnesföremål som medaljer, bägare och pokaler. De är skattefria oberoende av värde. 

Letar du efter information om skatt på vinst för företag hittar du den här: Bolagsskatt