Bakgrund

2009 skapade någon med det mystiska pseudonymet Satoshi Nakamoto kryptovalutan bitcoin.  Bitcoin växte snabbt i marknadsvärde och användartal och idag är den hetare än någonsin. Men bitcoin är inte ensam, i dess kölvattnet har fler internetbaserade valutor uppstått. Etherum, ripple och Litecoin är bara några exempel på virtuella valutor som har marknadsvärden på flera miljarder dollar.

Idag kan svenska företagare ta emot betalningar för varor och tjänster genom kryptovalutor. Privatpersoner och näringsidkare kan tjäna pengar genom ”mining”, vilket innebär är de är med och utvinner nya pengar. Dessutom är det vanligt att spekulera och spara i kryptovalutorna, något som gett god avkastning för de som lyckats timea sina investeringar rätt.

Alltså, kryptovalutorna innebär intressanta ekonomiska möjligheter att göra vinster. Men med det kommer förstås ansvar. Skatter ska betalas och redovisning ska göras och sedan två år tillbaka kan Skatteverket övervaka svenska bitcointransaktioner. För att skapa mer klarhet i vad som gäller har Ageras tittat på hur Skatteverket vill att vi gör när vi handlar med kryptovalutor.

Behöver du hjälp med redovisning eller revision av bitcoins? Kontakta oss så hittar vi någon som kan hjälpa dig:

Hitta specialiserad redovisningskonsult

Deklarera kryptovalutor som privatperson

The basics

Privatpersoner som spekulerar i kryptovalutor är skyldiga att redovisa vinsterna i deklarationen. Skatteverket ser inte kryptovalutor som en valuta i vanlig mening, utan som andra tillgångar och mer specifikt kapitalplaceringstillgångar. Vinst från försäljning kapitalvinstbeskattas därför med 30 %. Det ska deklareras på blankett K4 under avsnitt D ”Övriga råvaror, värdepapper, tillgångar”. 

Köpa varor med bitcoins

Digitala valutor, och då framförallt bitcoins, kan användas som betalning för varor och tjänster. Men det är bra att tänka sig för innan man handlar. Skatteverket ser som sagt virtuella valutor som tillgångar och inte valutor.

När du köper något med dem sker i skattemässig mening en avyttring av tillgång, och den ska kapitalvinstbeskattas. Om du till exempel köper ett par skor till ett värde av 1000 kr, med bitcoins som du köpt för 900 kr och som sedan ökat i värde, har du gjort en vinst på 100 kr som är skattepliktig. Den vinsten deklareras på samma sätt som andra vinster från bitcoins.

Genomsnittligt omkostnadsbelopp kryptovalutor

När du kommit en bit i ditt kryptosparande, och köpt och sålt vid flera tillfällen till olika kurser, behöver du veta det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för att ta reda på kapitalvinsten vid varje försäljning. 

Det får du fram genom att ta det totala anskaffningsvärdet av kryptovalutan i portföljen inför köpet och sedan dividera det med antalet av valutan. För att få fram vinsten eller förlusten vid försäljning multiplicerar du antalet "coins" som säljs med det genomsnittliga omkostnadsbeloppet och sedan subtraherar du det från försäljningspriset. Det ger kapitalvinsten eller förlusten. Här är en liten film som förklarar hur det går till:

Om du vill ha mer hjälp kan du använda Skatteverkets hjälpblankett som du hittar här: Hjälpblankett.

Skatt på mining

Du som utvinner kryptovalutor genom mining beskattar vinsten från dina fynd som om det vore inkomst av tjänst. Enligt Skatteverkets bedömning är det ovanligt att mining skapar ett överskott för privatpersoner, och därför betraktas aktiviteten oftast som en hobby. Om det skulle uppstå en förlust får du inte kvitta den mot andra inkomster, men det är okej att dra av den från framtida överskott från mining. Läs mer om beskattning av hobby här.

Förlust kryptovalutor

Bitcoinkursen har svängt en hel del på sistone och det är inte säkert att du kommer deklarera vinst på alla försäljningar av kryptovalutor. Förluster som uppstår vid avyttring av kryptovalutor är avdragsgilla till 70 %. Det innebär att du kan dra av 70 % av förlusten från vinster i deklarationen, och därigenom minska skatten. För rättslig vägledning hänvisar vi till inkomstskattelagen 52 kap. 5 § första stycket

Förenklad redovisning kryptovalutor

Eftersom det är populärt att spekulera i kryptovalutor har Skatteverket valt att förenkla redovisningen. Det innebär att du kan deklarera online och att den som köpt och sålt vid flera tillfällen och redovisat löpande inte behöver redovisa varje enskild transaktion i deklarationen. Det räcker med att deklarera summan av vinster och förluster. Men du måste fortfarande hålla isär dem, du kan inte dra av förlusterna direkt från vinsterna, eftersom de endast är avdragsgilla med 70 %. Skatteverket poängterar också att det är viktigt att skilja på olika sorters valutor. Du kan läsa mer om Skatteverkets riktmärken för deklaration av kryptovalutor här

Skatt på bitcoinmining i företag

Idag finns flera svenska företag som sysslar med bitcoinmining. För att verksamheten ska anses professionell och inte enbart som en hobby ska den pågå över en längre tidsperiod och genomföras med kostnadseffektiv och professionell utrustning. Sådan utrustning ska ha tillräcklig datorkraft för att förväntas generera ett ekonomiskt överskott. I ett utlåtande från 2015 ger Skatteverket riktmärket minst 25 bitcoins om året för att en miningverksamhet ska anses vara professionell. I och med bitcoins värdeökning sedan dess känns riktmärket något eftersatt och det är förmodligen bättre att se till hur mycket överskott du genererar om du undrar huruvida du är en professionell bitcoinminer. 

Moms bitcoins

Efter en dom i EU-domstolen medför inte försäljning av kryptovalutor mervärdesskatt. Företag som antingen bedriver mining eller växlingsverksamhet betalar alltså inte moms på valutorna de utvinner och säljer, eller köper och växlar. Överskottet från verksamheten är dock skattepliktigt och beskattas som vanlig vinst i en verksamhet

Ett annat sätt för företagare att komma i kontakt med digitala valutor är genom att ta betalt i dem. I Sverige är det fritt fram att ta emot betalning i form av kryptovalutor. De ses dock inte som som vanlig utländsk valuta, utan som en tillgång, som exempelvis guld, och ska därför redovisas på samma sätt i bokföringen.

I Sverige är bitcoins den vanligaste kryptovalutan för betalningar. Den som vill ta betalt med bitcoins bör läsa på först eftersom det är lite annorlunda. Här finns nyttig information om hur du kommer igång med att betala och acceptera betalningar via bitcoins: Kom igång med bitcoins.

Innehåll

Få 3 offerter