Fakturamall

En faktura är en skriftlig uppmaning till kunden att betala en skuld. Fakturan kan antingen skickas i pappersformat med posten eller som elektronisk e-post. Eftersom en kundfaktura ska uppfylla en del krav kan det vara en bra idé att använda sig av en fakturamall med givna fält för den information som skall fyllas i. På så sätt kan du vara säker på att fakturan är korrekt ifylld.

Gratis fakturamall i Word, Excel, Openoffice eller som Pdf

Eftersom fakturamallar följer en standard kan du spara en hel del tid jämfört med att skriva varje faktura manuellt. Genom att använda fakturamallar får fakturorna ett enhetligt och professionellt utseende och numreringen av fakturorna ofta sker automatiskt. Dessutom är det lätt att lägga in och ändra uppgifterna.

En elektronisk faktura skrivs, skickas och mottas i elektroniskt format. Den elektroniska fakturan ska innehålla samma uppgifter som en pappersfaktura. Vill du inte göra din egna mall finns det mängder av gratis fakturamallar för Word och Excel att ladda ner.

Vad ska fakturan innehålla?

Mervärdesskattelagen (1994:200) reglerar vilken information som måste finnas på en faktura. Följande information måste finnas med på en faktura:

  • Datum för utfärdande av faktura (fakturadatum).
  • Ett unikt fakturanummer i en obruten löpnummerserie.
  • Säljarens momsregistreringsnummer.
  • Säljarens och köparens namn och adress.
  • Varornas eller tjänsternas omfattning och art.
  • Datum när varorna såldes eller tjänsterna utfördes, alternativt datum för betalning i förskott eller a conto.
  • Det värde på vilket momsen ska beräknas för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset.
  • Aktuell skattesats.
  • Momsbelopp som ska betalas, om det inte gäller en momsfri försäljning.
  • När köparen utfärdar fakturan för säljarens räkning måste uppgiften ”självfakturering” finnas med.

Dessutom är det en bra idé att ange kontonummer, telefonnummer och e-postadresser till både säljare och köpare.

Momsfri försäljning och omvänd skatteskyldighet

När det är köparen som ska betala momsen, ska uppgiften “omvänd skattskyldighet” anges tillsammans med köparens momsregistreringsnummer. Det ska även anges när köparen finns i ett annat land än Sverige men inom EU:s momsområde.

Vid momsfri försäljning ska uppgiften ”undantag från skatteplikt” eller motsvarande tydligt framgå på fakturan.