Genomsnittsmetoden - Vad är genomsnittsmetoden och när ska man använda den?

Vad är genomsnittsmetoden?

Genomsnittsmetoden används för att beräkna det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för värdepapper, till exempel aktier. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet utnyttjas sedan för att beräkna kapitalvinsten, som ligger till grund för kapitalvinstskatten.

Om du köpt och sålt aktier i samma företag vid flera tillfällen och till olika priser är genomsnittsmetoden den vanligaste metoden, men den är inte ett måste. Du kan även använda schablonmetoden.

Genomsnittsmetoden exempel och förklaring

Ta det totala omkostnadsbeloppet och dela det med det totala antalet av den specifika aktien i din portfölj.

Totalt omkostnadsbelopp aktie x / antalet aktie x i portföljen

Med omkostnadsbelopp menas pris vid förvärv inklusive eventuellt courtage.

Vid försäljning av aktier blir det kvarvarande omkostnadsbeloppet:

Totalt Omkostnadsbelopp innan försäljning - (antalet aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp)

Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie påverkas alltså inte vid försäljning av aktier.

Genomsnittsmetoden eller schablonmetoden vid aktieförsäljning?

Om dina aktier inte har ökat mer än 400 procent i värde är genomsnittsmetoden att föredra framför schablonmetoden

Kolla på vår video för att få en ännu tydligare bild av hur du använder genomsnittsmetoden: