Schablonmetoden

Schablonmetoden är en metod för att ta fram omkostnadsbeloppet för beräkning av kapitalvinst vid försäljning av värdepapper. Metoden är en av två som Skatteverket godkänner vid deklaration av kapitalvinstskatt, den andra är genomsnittsmetoden.

Schablonmetoden är användbar när du inte vet anskaffningskostnaden för ett värdepapper. Ett exempel på en sådan situation är när du fått aktier i arv. Det är även tillåtet att använda den när anskaffningskostnaden är känd. Valet av metod beror på vilken som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt

Behöver du hjälp med att deklarera kapitalvinstskatt? Ageras hittar en expert som kan hjälpa dig utifrån dina specifika behov. 

Klicka här för tre kostnadsfria offerter

Med schablonmetoden blir omkostnadsbeloppet för en aktie 20 % av säljpriset. 

Formel:

Försäljningspris x 0.2

Det är viktigt att komma ihåg att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är det samma för aktierna i din portfölj, även när du använder schablonmetoden.  

De är gratis och icke bindande