Schablonmetoden

Vad är schablonmethoden?

Schablonmetoden är en metod för att ta fram omkostnadsbeloppet för beräkning av kapitalvinst vid försäljning av värdepapper. Metoden är en av två som Skatteverket godkänner vid deklaration av kapitalvinstskatt, den andra är genomsnittsmetoden.

Hur fungerar schablonmetoden?

Med schablonmetoden blir omkostnadsbeloppet för en aktie alltid 20 % av säljpriset. Eftersom det är en standardiserad formel är schablonmetoden användbar när du inte vet anskaffningskostnaden för ett värdepapper. Ett exempel på en sådan situation är när du fått aktier i arv. Det är även tillåtet att använda den när anskaffningskostnaden är känd. 

Schablonmetoden eller genomsnittsmetoden?

Valet mellan schablonmetoden och genomsnittsmetoden beror på vilken som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt. Vanligtvis är det genomsnittsmetoden, eftersom schablonmetoden alltid innebär att du skattar baserat på att aktien femdubblats i värde. 

Formel schablonmetoden:

Försäljningspris x 0.2

Det är viktigt att komma ihåg att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är det samma för aktierna i din portfölj, även när du använder schablonmetoden.