Onlinespel innebär en möjlighet att kombinera nytta med nöje och idag finns det flera sätt att tjäna pengar genom e-sport. Med vinster följer ofta skatt och det här är en guide till vad du behöver veta om skatt i anslutning till inkomster som uppstått via e-sport.

Som gamer kan du tjäna pengar på olika sätt och de skiljer sig en del när det kommer till skatteregler. I den här artikeln skiljer vi dem åt i följande ordning:

Skatt vid försäljning av skins

Vanligtvis är försäljning av skins och liknande virtuella varor inte skattepliktiga eftersom handeln sker mellan privatpersoner och i mindre omfattning. Men den kan medföra skatt. Huruvida den gör det beror på omfattningen. 

Virtuella varor som sålts under ett år och som sammanlagt inneburit mindre än 50 000 kr i vinst är inte skattepliktiga, men varje vinstkrona som överstiger 50 000 beskattas som kapitalvinst. Det ska deklareras på blankett SKV 2192.

Säljer du väldigt mycket skins? Då kan det innebära att du bedriver en näringsverksamhet. Vad som räknas som en skattepliktig näringsverksamhet är något luddigt men enligt Skatteverket är det när du: 

"bedriver en omfattande handel, handlar under en längre tid och har ett vinstsyfte"

Då övergår din hobby i en näringsverksamhet, vilket innebär att du ska upprätta f-skatt och deklarera inkomst från näringsverksamhet. Uppfyller du kraven spelar det ingen roll hur mycket intäkter du har, du är alltid skatteskyldig från första kronan.

Man kan tänka sig att handel med skins skulle falla under hobbyverksamhet, som beskattas under inkomstslaget tjänst, men så är inte fallet. För att försäljning av virtuella varor ska räknas som hobbyverksamhet krävs att du skapat den virtuella varan själv, och sedan sålt den vidare.

Moms skins

Om du säljer varor med en regelbundenhet och på ett sätt som är likvärdigt en jämförbar ekonomisk verksamhet (näringsverksamhet) är de momspliktiga och det gäller även skins. Momssatsen för försäljning av skins till privatpersoner i Sverige är 25%.  Finns dina kunder i ett annat EU-land ska du ta ut moms enligt bestämmelserna i landet där köparen finns och om du säljer utanför EU lägger du på 25 % moms på försäljningspriset.

Moms vid export av virtuella varor är något krångligt. För att underlätta kan du använda Skatteverkets tjänst MOSS. Tänk på att marknadsplatser, som till exempel skinXchange, lämnar det helt upp till säljaren och köparen lägga på moms, vilket innebär att du måste baka in det i priset om du säljer via momspliktig verksamhet.

Streaming och Youtube

En annan inkomstkälla är streaming och Youtube-kanaler. Tidigare har kända svenska youtubers åkt på skattesmällar efter att de missat att deklarera intäkter, så om du funderar på en karriär som en profil inom spelvärlden. Donationer från fans till den som streamar ska beskattas om kanalen bedrivs som en näringsverksamhet. Streamingen är en näringsverksamhet om den bedrivs kontinuerligt, har ett vinstsyfte och om de sammanlagda donationerna uppgår till större belopp. Precis som vid försäljning av skins rör det sig återigen om en oklar gräns, för att vara säker kan du alltid kontakta Skatteverket. 

Uppfyller du inte kraven för näringsverksamhet bedriver du en hobbyverksamhet och ska deklarera intäkterna som inkomst av tjänst. Angående moms kan du vara lugn, eftersom donationer för streaming inte är momspliktiga. När det kommer till intäkter från Adsensereklam i anslutning till en Youtube-kanal är reglerna något förvirrande.

Du som hanterar din Youtube-karriär i ett företag ska såklart redovisa intäkterna. Det är Google i Irland som betalar ut pengarna och det innebär att den ska bokföras som försäljning av tjänster inom EU.

Prispengar

Tävlingsvinster från e-sportturneringar är skattepliktiga enligt bestämmelserna om vinstskatt. De säger att priser vars sammanlagda värde under ett år överstiger 1300 kr ska beskattas och deklareras som inkomst.

Sponsring

Som känd esportare kan du få sponsring av företag som vill att du sprider ordet om deras produkter. Om de skickar produkter till dig och du sedan inte gör reklam för dem behöver du inte betala skatt. Visar du upp dem för dina följare ska du redovisa en inkomst för produkten och betala skatt på den. 

Men hur mycket ska du deklarera för en produkt? Varans marknadsvärde är beloppet som ska in i redovisningen eller deklarationen. Återigen måste du göra distinktionen mellan hobby- och näringsverksamhet. Om du på förhand avtalat om att få betalt för att marknadsföra produkter ska intäkterna alltid redovisas till Skatteverket.

Avslutningsvis

Som du ser är det en hel del att hålla reda på för dig som är professionell gamer. Börjar du tjäna stora pengar rekommenderar jag att du tar hjälp av en redovisningskonsult för att säkerställa att allt går rätt till. Undrar du vad det skulle kosta? Nu kan du få tre kostnadsfria offerter från redovisningsbyråer genom Ageras. Du är inte bunden att välja någon av offerterna.

Hitta en redovisningskonsult

Innehåll

Få 3 offerter