Leverantörsskuld

När uppstår en leverantörsskuld? 

När ett företag köper varor eller tjänster på faktura, uppstår en leverantörsskuld. Skuldens belopp är alltså det belopp som fakturan avser. Det kan till exempel handla om att ett företag köper in kontorsmaterial så som pappersblock och pennor på faktura från en kontorsmaterialleverantör. Så fort köpet har gjorts uppstår leverantörsskulden och den kvarstår ändå fram tills fakturan betalas. 

Leverantörsskuld på engelska = Accounts payable eller Trade creditor 

Hitta specialiserade revisions- och bokföringsbyråer genom Ageras - kostnadsfritt.

Klicka här och få tre gratis offerter

Hur bokför man en leverantörsskuld? 

En leverantörsskuld bokförs som en så kallad kortfristig skuld, vilket definieras som en skuld som anses ha en löptid på mindre än ett år. Det finns två olika sätt att bokföra leverantörsskulder vilket beror på vilken metod som företaget följer. Om företaget bokför enligt faktureringsmetoden så bokförs leverantörsskulden direkt när fakturor från leverantörer kommer in. Om företaget däremot följer kontantmetoden så tas obetalda fakturor upp först vid företagets bokslut. Fördelen som vissa ser med faktureringsmetoden är att leverantörsskulden bokförs bort direkt när den faktiska utbetalningen sker. Däremot så blir det med kontantmetoden ett moment mindre att bokföra, vilket vissa tycker är mer praktiskt. Läs mer om de olika metoderna genom att klicka på orden nedan:

Faktureringsmetoden 

Kontantmetoden 

Behöver du hjälp med bokföring? Vi ger dig gratis hjälp med att hitta redovisningsbyråer som vill ta sig an ditt uppdrag. Klicka här för att komma i kontakt med potentiella konsulter. 

Vill du veta hur du bokför digitala kvitton och fakturor rekommenderar vi vår artikel nedan som behandlar just detta ämne. Klicka på titeln för att komma till artikeln. 

Digitala kvitton och fakturor – hur fungerar det egentligen?