Näringsidkare

En näringsidkare är en juridisk term som beskriver en fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om en person som driver en enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. Enligt definitionen finns det tre stycken krav som måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska klassas som en näringsverksamhet, dessa är:

  • Självständighet
  • Vinstsyfte
  • Varaktighet

Näringsidkarens skyldigheter och rättigheter

En näringsidkare är enligt lag bokföringsskyldig. Juridiska personer har följande skyldigheter och rättigheter:

  • Kan förvärva rättigheter
  • Kan ingå avtal
  • Kan äga tillgångar
  • Kan ådra sig skulder