Rutavdrag

Rutarbete 

Hushållsnära tjänster som utförs i privata bostäder berättigar rutavdrag. Det är enbart arbetskostnaden som är avdragsgillt och inte omkostnader som till exempel material och resa. Flera olika sorters hushållsnära tjänster ger rätt till rutavdrag, men inte alla. För att ta reda på om ett specifikt uppdrag är rutarbete kan du gå in på Skatteverkets lista som du hittar här: Godkända Rutarbeten 

Hur stort är rutavdraget? 

Rutavdraget uppgår som mest till 50 % av arbetskostnaden. Varje enskild person kan som mest få 50 000 kr om året i sammanlagt rot- och rutavdrag. Maxbeloppet är individuellt, vilket innebär att två personer som samäger en bostad kan ta ut 2 x 50 000= 100 000 kr i avdrag för arbeten utförda i och på bostaden under året.  

Eftersom rutavdraget är ett skatteavdrag på privatpersoners inkomstskatt beror det potentiella avdraget på den totala skatten som köparen av tjänster betalar under ett år.  

Om du utnyttjar rutavdraget vid flera tillfällen och är osäker på hur mycket du använt hittills kan du använda Skatteverkets tjänst Rot och rut- mina avdrag för att ta reda på beloppet.  

Behöver en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med avdrag? Ageras hittar en som passar dina unika behov, kostnadsfritt.

Klicka här för att få 3 kostnadsfria offerter

Rutavdraget i praktiken 

Det är den som utför arbetet som ansöker om rutavdraget. Om Skatteverket godkänner ansökan drar han eller hon sedan av kostnaden från fakturan till privatpersonen. Skatteverket betalar sedan ut avdraget till entreprenören som utfört arbetet.  

Krav på bostaden 

Arbetet måste vara utfört på eller i närheten av huset som utgör din bostad. Med bostad menas ett utrymme som du har nyttjanderätt till och som du huvudsakligen använder för att bo i. Bostadsrätt såväl som hyresrätt räknas som bostad, förutsatt att du bor i den. Du kan alltså inte få rutavdrag för arbete som utförs i en bostad du äger, men som någon annan bor i.  

I bostaden ingår vissa intilliggande utrymmen vars primära funktion inte är boende, så som garage, förråd och tvättstuga. Fritidshus berättigar också rutavdrag. Vidare krav är att byggnaden måste ha grundläggande bekvämligheter som kan förväntas av en bostad. 

Bostaden ska ligga inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och reglerna är desamma oavsett om den tjänsten utförs inom Sverige eller i ett annat land inom EES.  

Bor du i ett flerfamiljshus kan du få bidrag för arbete som utförts i din lägenhet, men inte arbete som utförts på gemensamma utrymmen, även om du står som ansvarig för dem och betalar för utförandet.  

Vem kan få rutavdrag? 

För att du ska få rutavdrag måste du vara minst 18 år och betala skatt i Sverige för minst 90 % av din inkomst. Dessutom måste du, som nämnts tidigare, betala tillräckligt mycket skatt för att det ska kunna täcka rutavdraget.  

Deklarera rutavdrag 

Skatteverket fyller i beloppen som betalats ut till utföraren av rotarbeten i din årliga deklaration. Genom att godkänna deklarationen begär du i praktiken rutavdraget. Det är köparens ansvar att alla krav för rutavdrag är uppfyllda och om det finns fel som gör att du inte är berättigad rutavdrag innebär det att du blir återbetalningsskyldig.  

Krav på utföraren 

Du som utför rotarbetet måste ha F- eller A-skattsedel. För arbete som utförs utanför Sverige krävs att utföraren uppfyller motsvarande krav i det aktuella landet.  

Redovisa och bokföra rutavdrag

När du tar betalt för ett rutarbete och tillämpar faktureringsmodellen ska du dra av beloppet för arbetet inklusive moms direkt på fakturan. Sedan ansöker du till Skatteverket för att få en utbetalning av resterande intäkt. 

Bokföringsmässigt redovisas intäkten som en intäkt för arbetskostnad- RUT på konto 3221. Det är viktigt att du delar upp arbetskostnad och materialkostnad för intäkterna. På tillgångssidan bokför du två fodringar, en kundfordran på beloppet som privatpersonen är skyldig och en fordran mot Skatteverket.