Marginal & Pålägg (Ekonomistyrning)

Vad är pålägg?

Pålägg är en företagsekonomisk term som används av företag som säljer produkter och varor. Pålägget är den summa som man lägger på varukostnaderna för att få fram det pris man måste sätta på varan när man säljer den till sina kunder. Att kunna beräkna ett lämpligt pålägg är ett absolut måste för att man ska kunna veta vilket pris man måste ta för att nå lönsamhet. Marginal kan räknas ut både i kronor och procent men när man räknar ut sin prisnivå så är det en procentsats man allt som oftast använder sig av.

Anlita en erfaren företagsrådgivare

Vad behöver man veta för att räkna ut pålägget?

Innan du kan räkna ut lämpligt pålägg så måste du veta ett antal variabler som styr vilket pris man måste sätta på sina produkter.

  • Den första variabeln är företagets rörelsekostnader. Detta är alla indirekta kostnader som försäljningen av dina varor måste täcka upp för att du ska gå med vinst.
  • Den önskade vinsten du vill ha.
  • Varukostnaden är hur mycket varan kostar att köpa eller tillverka. Alla kostnader inklusive försäkringar, frakt och liknande måste tas med. 

När man pratar i ekonomitermer är pålägg inte något som man lägger på mackan utan snarare det man lägger ihop med varukostnader när man bestämmer försäljningspriset på en vara. Pålägget är alltså de kronor som man lägger på varukostnaderna för att få en vinst när man säljer varan. Ett företag som arbetar i handeln måste använda någon form av grund för hur de ska prissätta sina varor. Det finns olika sätt att räkna ut vilket pris man ska sätta på sin vara men ett sätt är att använda sig av ett procentuellt pålägg på sina varor. Detta räknas ut på följande sätt:

Formler och exempel: Så räknar du ut pålägg

När man har alla uppgifter man behöver sätter man i dessa i en formel:

Pålägg = (rörelsekostnader + önskad vinst) / Varukostnad x 100 = xx %

Varukostnaden är oftast inköpspriset för varan + kostnad för frakt och försäkring.

Påläggsprocent - räkneexempel med formeln:

Om vi utgår från att ett företag har totala rörelsekostnader på 4 700 000 och önskar att göra en vinst på 450 000 med varukostnader på 14 550 000 så får vi om stoppar in siffrorna i formeln:

  • Ett företag har rörelsekostnader om 4 700 000 kr
  • Deras önskade vinst är 450 000 kr
  • Varukostnaderna uppgår till 14 550 000 kr

Vad är deras påläggsprocent?

Pålägg = (4 700 000 kr + 450 000 kr) / 14 550 000 = 0.3 54  x  100 = 35.4%

Svar: deras påläggsprocent blir 35.4%

För att sedan räkna ut vilket pris man ska sätta på en enskild vara tar man

Inköpspriset x pålägg x moms

Om man köper in en vara för 100 kronor behöver man alltså ta (För de flesta varor är det 25% moms vilket ger ett slutpris på)

100 x 1.354 = 135.40 

135.40 x 1.25 = 169.25 kr.

 

Marginal och pålägg

När man räknar ut sitt pålägg är detta en uppskattning då företagets rörelsekostnader och varukostnader kan förändras och inte bli som man hade tänkt sig. För företag som säljer många olika produkter med olika prisnivåer går det inte heller att lägga samma pålägg på alla produkter. Istället får man använda pålägget som en riktlinje och hitta det optimala priset för alla sina individuella produkter.

Räkna ut marginal

Begreppet marginal eller bruttovinst är ett vinstmått som visar hur stor den faktiska vinsten på företagets varor blev. Man kan räkna ut sin marginal på hela produktutbudet, produktgrupper eller enskilda varor beroende på vad man anser lämpligt. Vill man veta sitt företags marginal i kronor är detta väldigt enkelt då deträcker med att ta:

intäkt av försäljning - varukostnad = marginal i kronor

Oftast är det dock mer intressant att veta sin marginal i procent vilket man får genom att dividera ovan uträkning med försäljningsintäkten x 100. Har man till exempel en vara som genererat intäkter av försäljning om 1 250 000 och varukostnaden var 1 000 000 så får man en marginal på:

(1 250 000-1 000 000) /1 250 000 = 0.2 * 100 = 20%

Denna marginal måste sedan täcka företagets rörelsekostnader och generera vinst.

Vad påverkar min marginal?

Man kan alltså säga att pålägget är uträkning för att hitta lämplig prisnivå för att nå önskad vinst medan marginalen visar på vad den verkliga vinsten blev. Företag som säljer varor brottas alltid med att hitta en prisnivå som ger dem goda marginaler samtidigt som man kan bibehålla försäljning.

Om man inte lyckas sälja sina produkter till önskat pris så måste man ofta sänka priset eller rea ut sina produkter för att kunna ta in nya produkter, detta leder till sämre marginal och mindre svängrum för företaget. Ju lägre marginal man har desto sårbarare blir företaget för variationer i rörelseresultat eller svängningar i försäljningsnivåer. Man kan öka sina marginaler genom att sälja mer varor till fullpris eller genom att sänka varukostnaderna till exempel genom att hitta en billigare leverantör.

Exakt hur samspelet mellan rörelsekostnader, varukostnader, pålägg och marginal ser ut beror på vilken bransch man är verksam i. Exempelvis så tar en liten detaljhandel ut högre priser och har högre marginal än en stor grossist. Men samtidigt så har grossisten lägre varukostnader (per produkt) och högre omsättning på sina produkter för att kompensera för detta. Det är viktigt, innan man ger sig in i någon form av varuförsäljning, att man har en god förståelse för hur detta samspel fungerar i den bransch som man verkar i.

Pålägg på engelska

Markup (price)

Relaterade begrepp