Pålägg

Vad är pålägg?

När man pratar i ekonomitermer är pålägg inte något som man lägger på mackan utan snarare det man lägger ihop med varukostnader när man bestämmer försäljningspriset på en vara. Pålägget är alltså de kronor som man lägger på varukostnaderna för att få en vinst när man säljer varan. Ett företag som arbetar i handeln måste använda någon form av grund för hur de ska prissätta sina varor. Det finns olika sätt att räkna ut vilket pris man ska sätta på sin vara men ett sätt är att använda sig av ett procentuellt pålägg på sina varor. Detta räknas ut på följande sätt:

Så räknar du ut pålägg

Pålägg = (rörelsekostnader + önskad vinst) / Varukostnad x 100 = xx %

Varukostnaden är oftast inköpspriset för varan + kostnad för frakt och försäkring.

Räkneexempel med formeln:

  • Ett företag har rörelsekostnader om 3 720 000 kr
  • Deras önskade vinst är 500 000 kr
  • Varukostnaderna uppgår till 14 200 000 kr

Vad är deras påläggsprocent?

Pålägg = (3 720 000 + 500 000) / 14 200 000 x 100 = 30 %

Svar: deras påläggsprocent blir 30 %

Om företaget köper in en vara för ett inköpspris på 20 kr blir försäljningspriset för denna vara 20 x 1,3 = 26 kr + moms

Om varan har en momssats på 25 % (vilket är vanligt) blir det slutliga priset ut mot kund 26 x 1,25 = 32,50 kr