Funderar du på att börja arbeta som stafettläkare? Då är det några ekonomiska aspekter du måste hålla koll på. I den här artikeln hjälper vi dig svara på (och ställa) frågor kring lön, skatt och företagande för dig som är hyrläkare, eller som funderar på att börja arbeta som det.

Vad är stafettläkare? 

Stafettläkare, resursläkare och hyrläkare är termer som används för läkare som helt eller delvis väljer att arbeta på uppdragsbasis vid olika sjukhus och vårdcentraler i Sverige och andra nordiska länder. 

Möjligheter för resursläkare

Då det råder brist på läkare finns en stor efterfrågan på stafettläkare och den som väljer att bli stafettläkaren har möjlighet att ta ut högre lön på fältet än som anställd på ett sjukhus. Det är inte ovanligt att det dyker upp annonser där lönen för resursläkare rör sig i trakterna om 80 000 - 90 000 kronor i veckan. I en rapport från KPMG skriver man att bristen är en ihållande trend och enligt principen om utbut och efterfrågan pekar det på att stafettläkarens lön kommer förbli hög. Förutom den högre lönen finns andra fördelar som till exempel en mer dynamisk arbetsmiljö och möjligheten att arbeta i andra nordiska länder och då främst i Norge. För svenska läkarstudenter finns även möjlighet att komma i arbete tidigare genom att vikariera i Finland.

Eget företag eller löntagare?

För stafettläkare som går igenom bemanningsföretag kan du välja att verka som anställd eller egenföretagare. Det första alternativet innebär att du registrerar a-skatt och får betalt som en vanlig löntagare. Bemanningsföretaget betalar arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. Det andra alternativet är att skaffa f-skatt och registrera eget företag. Då betalar du egenavgifter och sköter bokföringen på egen hand. Det innebär mer administrativt arbete, men också ökad frihet. Dessutom kan du använda företaget för att ta betalt för andra typer av uppdrag och arbeten.

Verkar du i eget företag kan du välja att starta enskild firma eller aktiebolag: Här kan du läsa en artikel som hjälper dig välja rätt företagsform.

Företagsformen kommer även påverka hur du kan ta ut lön som stafettläkare. 

Ekonomi, redovisning och deklaration för stafettläkare

2015 genomförde Skatteverket en granskning av resursläkare. Siktet var inställt på hanteringen av traktamente, förmåner och avdrag, och berörde främst läkare med egna företag, men även resursläkare med a-skatt kan omfattas av den sortens granskning och det är viktigt att ha sitt på det torra för att undvika en tråkig skattesmäll.

Men vilka särskilda skatteregler gäller för stafettläkare? Nedan går vi igenom tre aspekter som särskilt berör hyrläkare.

Traktamente stafettläkare

Med traktamente menas utbetalningar för levnadskostnader som uppstår vid resa i arbetet. Det råder viss förvirring rörande skatt för traktamente till stafettläkare, så låt oss reda ut reglerna.

Läkare som är korttidsanställda på bemanningsföretag, för ett särskilt uppdrag på en ort där hen inte är bosatt, har inte rätt till skattefria ersättningar för levnadskostnader. Anledningen är att i skattemässig mening är personen inte på tjänsteresa, utan har sitt tjänsteställe på orten. Det innebär inte att arbetsgivaren inte kan betala ut traktamente, men att det måste beskattas precis som lönen.

Om du är tillsvidareanställd hos bemanningsföretaget, och har tjänsteställe på platsen du bor, är du vanligtvis berättigad skattefritt traktamente när du arbetar i andra städer. Du har tjänsteställe där du bor om du:

 • Får regelbunden lön från bemanningsföretaget även när du inte är på uppdrag
 • Arbetar på olika orter
 • Inte besöker uthyrningsföretaget för att arbeta där

Driver du verksamheten i eget företag är det ditt ansvar att redovisa och du får vanligtvis inte ersättning för resa och logi på samma sätt.

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om bestämmelserna kring traktamente för resursläkare. 

Funderar du på att ta hjälp av en redovisningskonsult som stafettläkare? Här kan du läsa vår undersökning av priser i redovisningsbranschen.

Moms

Vårdtjänster är skattefria vilket innebär att stafettläkare inte inkluderar moms på fakturan. Det för med sig särskilda regler för dig som har ett eget företag och vill göra avdrag på inköp. I vanliga fall kvittar företagaren den ingående momsen mot utgående moms. Det som blir över/under rättas sedan till genom en inbetalning till eller utbetalning från Skatteverket. Eftersom hyrläkare erbjuder momsbefriade tjänster kan du som stafettläkare inte få tillbaka momsen på inköp, trots att de kan användas i verksamheten. Momsen redovisas istället som en kostnad, vilken dras från årets resultat.  

Försäkring hyrläkare

Du behöver inte teckna en patientförsäkring eftersom vårdgivarens försäkring täcker det. Om du är anställd i bemanningsföretag ska de ha en ansvarsförsäkring som täcker dig, men försäkra dig att så är fallet. För dig som arbetar som konsult genom eget företag behöver du teckna en egen försäkring.

Bemanningsföretag för stafettläkare

Vanligtvis sköter ett bemanningsföretag en stor del av processen att hitta uppdrag för resursläkare. Idag finns det en uppsjö av bemanningsföretag som specialiserat sig på marknaden för förmedling av doktorer. Företagen har ofta stora kontaktnät och många erbjuder tjänster som sträcker sig längre än enbart bemanning, som konsultation, utbildning och kontakt med andra läkare för stöd och vägledning. Lönen är såklart central och kan skilja mellan företag och fall. I vanliga fall förhandlas den fram för den enskilde och baseras på erfarenhet, kompetens och flexibilitet. En annan viktig aspekt är att säkerställa att det är ett seriöst bemanningsföretag. För att avgöra det kan du se om företaget är auktoriserat av branschorganisationen Bemanningsföretagen.

Vidare kan du utgå från dina behov och förutsättningar. Då kan du jämföra aspekter som:

 • Om de främst arbetar med egenföretagare eller anställda
 • Anställningsavtal
 • Kontaktnät
 • Förmåner
 • Ansvarsförsäkring
 • Bestämmelser kring logi och annat praktiskt i anslutning till resa i arbetet
 • Företagets kontaktnät i andra nordiska länder
 • Jämför de olika ersättningarna för företagare och anställda. Företagarens lön ska vara ungefär 1.3142 gånger ersättningen för anställda, eftersom hen själv står för sociala avgifter.
 • Vad är företagets nuvarande ekonomiska situation? Titta på nyckeltal som soliditet för att försäkra att företaget kommer finnas kvar i en överskådlig framtid. Ett bemanningsföretag som går i konkurs kan inte betala ut löner.
 • Har företaget stabil likviditet? Viktigt för att de ska kunna betala ut löner i tid.
 • Vad ingår i lönen? I bemanningsbranschen är det vanligt att pension och semesterersättning betalas ut direkt i samband med löneutbetalningar. Kolla dessutom hur företaget behandlar traktamente och andra ersättningar. Vill du vara säker på att det går rätt till kan du ta hela betalningen direkt och stå för resor och boende själv. Då gör du eventuella avdrag i deklarationen.  
 • Är företaget anslutet till kollektivavtal och om inte, hur hanterar de sjukpenning? Företag som har kollektivavtal har krav att betala ut sjukpenning.

Ageras hjälper företag och privatpersoner hitta personligt anpassad expertis för redovisning och revision. Vi har stor vana att arbeta med stafettläkare. Vår tjänst är kostnadsfri och icke-bindande för dig som letar redovisningskonsult eller revisor. 

Klicka här för att få 3 gratis offerter

Innehåll

Få 3 offerter